پدریت غاصب / آزاده آزاد

کتاب در پیوست - 2020-06-01 22:14:59

از پیشگفتار کتاب:

مخالفت سازمانهای چپ ایران با تظاهرات زنان تهران برعلیه تحمیل حجاب توسط دولت خمینی در هفده اسفند 1358 ، که به موازات سرکوب فیزیکی آنان توسط توده های مردان و بویژه اسلامگرایان صورت گرفت، نقطعه عطفی بود در تاریخ مبارزات همه زنان ایرانی برای کسب آزادی و استقلال و حقوق فردی و اجتماعی خویش. مخالفت عملی سازمانهای چپ با انحلال بردگی جنس مونث و بی اعتباری اینچنینی آنان باعث گردید که برای اولین بار از یکسو مسئله تشکیل سازمانهای واقعا مستقل زنان بطور جدی و در سطحی وسیع مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعه عمیق و مستقلانه نوشته های بنیانگزاران سوسیالیسم به اصطلاح علمی در باره زنان بصورت نیازی مبرم در آید.....

برای خواندن کتاب کلیک کنید:

PDF - 10 Mb