فراخوان کمیته برگزاری کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران

فرانکفورت - 2019-11-04 21:11:29

فراخوان

سی و یکمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران، در روزهای جمعه ٢٤ تا یکشنبه ٢٦ جولای٢٠٢٠، در شهر فرانکفورت آلمان، برگزار خواهد شد.

نقش شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی در عرصه های مختلف جنبش زنان

از کسانی که مایل هستند حول موضوع کنفرانس مطلبی ارائه دهند و در پنج سال اخیر در کنفرانس‌های بنیاد سخنرانی نداشته‌اند، دعوت می‌کنیم چکیده‌ای از پژوهش منتشر نشده خود و حداکثر تا ٣٠٠ کلمه را تا پایان روز ۱۵ فوریه ٢٠٢٠، به آدرس :

abstract@iwsf2020.de

ارسال کنند.

توجه داشته باشید که در پذیرفتن مقالات با محتوی برابر، الویت با انتخاب زنان خواهد بود.

کمیته برگزاری سی و یکمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران - فرانکفورت

۱۰ آبان ۱۳۹۸ / ١ نوامبر ۲۰۱۹

لینک زیر:

https://www.iwsf2020.de/fa/page-1