اعتراض گسترده زنان تحت عنوان "اعتصاب زنان" در شهر کلن

بمناسبت هشت مارس - روز جهانی زن - 2019-03-19 12:14:34

پایگاه های اطلاع رسانی که از ساعت یازده صبح کارشان را آغاز کردند.