افتتاح کتابخانه هما ناطق، تاریخ پژوه ایرانی، در تاجیکستان

برگرفته از بی بی سی - 2017-12-28 20:35:56

در آستانه سالروز مرگ هما ناطق، تاریخ پژوه ایرانی، کتابخانه او در در پایتخت تاجیکستان افتتاح می‌شود. خانم ناطق در باره تاریخ مشروطیت و دوران قاجار تحقیقات فراوانی انجام داده بود. هما ناطق در دانشگاه‌های تهران و سوربن فرانسه در رشته تاریخ تدریس می‌کرد.

سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد