معرفی کتاب "از آینه بپرس" با حضور نویسنده، شهلا شفیق

فرانکفورت دوم دسامبر - 2017-11-13 23:12:53

فراخوان گروه زنان ایرانی در فرانکفورت:

از آینه بپرس

معرفی کتاب با حضور نویسنده:

شهلا شفیق

با همکاری فرهنگ کسرایی

نمایش فیلم: "زادن از خاکستر خویش"

موسیقی

مکان:

Café Anschluss

(Dornbusch, Anne-Frank-Haus)

Hansaallee 150

60320 Frankfurt

زمان:

شنبه 2 دسامبر 2017

ساعت 19

ورودیه: 5 یورو

گروه زنان ایرانی - فرانکفورت

ifgif@gmx.de