اجرای نمایش "در این زمان و در این مکان" به کارگردانی نیلوفر بیضایی

فرانکفورت - 2017-10-01 20:40:13

در تاریخ های شنبه 28 اکتبر ساعت 8 شب و یکشنبه 29 اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر نمایش "در این مکان و در این زمان" بر اساس قصه های مهشید امیرشاهی و به کارگردانی نیلوفر بیضایی و با حضور خانم امیرشاهی در اینترناسیونالس تئاتر فرانکفورت اجرا می شود.