اسناد سمینارهای زنان ایرانی در آلمان انتشار یافت!

«در زمانه‌ای به سر می‌بریم که جابه‌جایی‌های سهمگین انسانی آبستن تحولاتی عظیم‌ترند. پیش از آن که سیل عظیم حوادث تجارب گذشته را به امواج آینده بسپارند، تلاش کردیم که تجارب زنده‌گی‌های‌مان را به عنوان زنانی که اسلام سیاسی را تحت عنوان انقلاب اسلامی در زاد‌گاه‌مان تجربه کرده و در تبعید در پی رویاهای‌مان دویده‌ایم، گوشه‌هایی از آرزوها، رویاها، تلاش‌ها، کنکاش‌ها و توهمات زنانی از نسل ما را از امواج حوادث دور سازیم و این اسناد را ‌چون آیینه‌ای شکسته و زنگار گرفته از آسیب‌های سهل‌انگاری و گذر زمان در پیش روی‌مان بگیریم...«

اسناد سمینارهای سراسری سالانه ی تشکل‌های مستقل زنان و زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان

گردآوری: سیمین نصیری

طرح جلد: فریده رضوی

انتشار: همایش زنان ایرانی - هانوفر

چاپ: مرتضوی، کلن، آلمان ٢٠١۷

همه‌ی حقوق محفوظ است.

© Frauentribunal e.V.

بهای سه جلد: ٤٠ ایرو

آدرس تماس برای خرید کتاب:

hamayeshe.zanan@web.de

Bankverbindung: Hannoversche Volksbank eG

BIC: VOHADE2HXXX

IBAN: DE31 2519 0001 8258 6772 00

تهیه کتاب از کتابفروشی فروغ کلن