صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > نما و آوا > گزارش تصویری از فاجعه اي بنام ختنه دختران خردسال كرد

نسخه قابل چاپ


گزارش تصویری از فاجعه اي بنام ختنه دختران خردسال كرد

يكشنبه 18 ژانويه 2009

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

گزارش: واشنگتن پست (30 دسامبر 2008)

به نقل از وبلاگ شوژه


شيلان دختر هفت ساله كرد در حاليكه لحظه اي لبخند و تبسم از چهره اش محو نميشود ,در خانه همسايه با دختران همسن و سال خود به انتظار میهمانی كه مادرش به او قول داده است نشسته است.

اما واقعيت اين است كه میهمانی اي در كار نيست و او و5 دختر خردسال ديگر همسايگي تا دقايقي ديگر ختنه خواهند شد. ختنه دختران عملي است كه قرنها در كردستان عراق انجام ميشود.

كاتيب پيرزن 91 ساله اي كه از اين عمل حمايت ميكند ميگويد: ختنه براي پاك شدن روح زن از مسائل جنسي واجب است چرا كه با اين عمل روح زن پاك ميشود و ميتوان از دست او غذا خورد.

او در حاليكه با انگشتش نشان ميدهد ميگويد قسمت بسيار كوچكي از آلت زنانه را قطع ميكنند و به آن صورت هم دردي ندارد .ا همچنين گفت من هم خودم و هم تمام دخترانم را ختنه كرده ام.

شيلان انور عمر هفت ساله(از دست راست نفردوم) با دختران همسايه در انتظار رفتن به مهماني است كه مادرش به او قول داده است.

شيلان براي رفتن به میهمانی وارد اطاقي ميشود كه مادرش در آنجاست. بمحض ورودش يكي از زنان همسايه درب را پشت سر او قفل ميكند و مادر شيلان از او ميخواهد كه لباس زيرش را در آورد.

در حاليكه مادر شيلان سعي در قانع كردن او براي در آوردن لباس زيرش دارد, زن محلي ديگري مشغول آماده كردن تيغ جراحي اش (كه يك تيغ ژيلت بيش نيست )ميباشد.

مه آروب زن 40 ساله كرد كه شغل ختنه دختران در كردستان را دارد مشغول آماده نمودن وسايل ختنه ميباشد. او ميگويد كه اينكار را براي رضاي خدا انجام ميدهد و كار را از مادرش آموخته كه قبلا آنرا بصورت مجاني براي مردم انجام ميداده است.

دختران خردسال ديگر همسايگي براي ديدن مراسم ختنه به داخل اطاق مي آيند. شايد آنان كنجكاوند كه از سرنوشتي كه بزودي در انتظار آنان خواهد بود سر در بياورند.

شيلان كه تازه متوجه شده كه پارتي در كار نيست و چه سرنوشتي در انتظارش هست بشدت گريه ميكند و سعي در ممانعت از عمل را دارد.

اما بقول زن كرد, بايد كه خواسته قديم تر ها و خدا اجرا شود. در نتيجه راهي براي فرار شيلان وجد ندارد. در حاليكه كه دست ها و پاهايش را محكم گرفته اند تا قدرت حركت نداشته باشد مه آروب دخترك بينوا را با تيغ ژيلت ختنه ميكند.فرياد درد شيلان در محله مي پيچد.

او مدتها بعد از ختنه از درد بخود پيچيد و گريست

توسط مه آروب و مادرش به شيلان تكه پارچه اي داده اند تا بين پاهايش بگذارد و از خون ريزي بيشتر جلوگيري كند.

ساعتي بعد مادر او براي آرام وراضي كردن شيلان مقداري شيريني و شكلات در يك كيسه پلاستكي به او ميدهد. اما درد و زجر را در چهره شيلان بخوبي ميتوان ديد.

دختر ديگري كه در همسايگي شيلان است پس از ختنه شدن در حال استراحت است و مادرش در اين تصوير عروسكس را برايش بعنوان هديه آورده است.

ايندو دختر خردسال هم قرار بود كه با 6 تاي ديگر ختنه شوند اما "مه آروب" تشخيص داد كه سن آنان بري ختنه كافي نيست.

دختران را پس از ختنه براي استراحت به اطاق ديگري ميآورند.

مه آروب , خوشحال از اجام 6 عمل مشغول شمارش پولهايش است. او براي هر ختنه 4000 دينار عراقي معادي 3.5 دلار دريافت ميكند.او در سال بطور متوسط 30 دختربچه كرد را ختنه ميكند.

مادر شيلان پس از عمل با چهره اي رضايتمند در حال حمل شيلان بخانه است . وقتيكه از او سئوال شد كه چرا اينكار را با دخترانش ميكند او پاسخ داد خودش هم نميداند اما اين خواسته بزرگتر هاي ما و اسلام(!) است.

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0