صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > پیوندها > نشریات > گاه نامه

نسخه قابل چاپ


گاه نامه

چهار شنبه 14 نوامبر 2007


گاه نامه نمیخواهد نشریه ای به مفهمو مرسوم و متداول باشد. گاه نانه تولیدی از زنان برای زنان، بازتابی از گوناگونی ها و ناموزونی ها در بین زنان و امکانی برای جبران فرصت اندک و مهلت کوتاه دیدار، دفتری گشوده برای بیان دردل هامان، ابراز شور و شوق و نازک دلی مان، مبادلهء تجربه ها و اندیشه هامان

***********

آدرس : Frauen Tribunal e.V

Zur Bettfedernfabrik 3

30451 Hannover

Email: hamayeshezanan@yahoo.de

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0