صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > دیدگاه > حماقت آدمی / نیلوفر شید مهر

نسخه قابل چاپ


حماقت آدمی / نیلوفر شید مهر

دو شنبه 14 اكتبر 2019


هیچ چیزعجیبی نیست

همین خود ماییم

تک تک ما

دسته جمعی افتاده

در تور فناوری

حماقت ما

توهم ماست

همین توهم تافته جدا بافته بودن

همین رویای پوچ سلطانی طبیعت

و ملکه گی زنبورهای عالم

کلاغ ها قار قار می خندند

حشرات ریسه می روند

میکروبها از عمق امعا و احشایمان

از حقارت تصویرمان

از بزرگی خود روده بر شده اند

وای که چه ریشخندی می زنند

تک سلولیها

به تکامل معیوب ما

و این فهم ناقص که حیات را

حیاط خلوت فقط خود می انگاریم

خزندگان همچنان که به جلو می خزند

نیز دارند قهقهه می زنند

با قرن ها توفق

بر ادعای اول بودن ما

حماقت ما همین خزش آنها

همین گرمایش جهانی

همین خودمحوری ماست

که سیاره آبی مان را

به چنان خنده تلخی انداخته

که نزدیک است یکی از همین روزها

پس بیافتد.

29 سپتامبر 2019

همیلتون – کانادا

شعر در فایل زیر با فورمات اصلی

PDF - 405.3 kb

مهاجرت هیچ وقت شخصی نیست در طبیعت هیچ پرنده ای تکی از دیاری به دیاری دیگر کوچ نمی کند.

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0