صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > اخبار و گزارشات > در سوگ پروین بختیار نژاد

نسخه قابل چاپ


در سوگ پروین بختیار نژاد

سه شنبه 2 اكتبر 2018

پروین بختیار نژاد کنشگر دیرین حقوق زنان از میان ما رفت. کتاب پژوهشی "فاجعه خاموش" در باره قتل‌های ناموسی و "زنان سوخته" در زمینه خودسوزی زنان از جمله آثار منتشر شده اوست.

برای آگاهی بیشتر به گفتگو با پروین بختیار نژاد مراجعه نمایید

شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران درگذشت این کنشگر حقوق زنان را، که سالها برای رفع تبعیض و برابری مبارزه کرده، به فرزندان، بستگان، برابری خواهان و بویژه زنان کنشگر حقوق زنان تسلیت می گوید.


SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0