صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > اخبار و گزارشات > نامه دوم کمیته برگزار کننده سمینارسراسری زنان - برلین

نسخه قابل چاپ


نامه دوم کمیته برگزار کننده سمینارسراسری زنان - برلین

مهلت ارسال چکیده ها تا ١۵ اکتبر

جمعه 9 نوامبر 2018


"سمینار سراسری تشکلهای مستقل زنان، زنان دگر و همجنسگرای ایرانی "

از تاریخ ١٨ - ٢٠ ژانویه ٢٠١٩

در شهر برلین

نامه شماره دو:

دوستان عزیز،

همانطور که در نامه شماره یک به اطلاع شما رساندیم، موضوع سمینار سال آینده، "چالشها و همبستگی زنان":

- سیاستهای جنگ طلبانه نئولیبرالیسم

- راسیسم، سکسیسم، بنیادگرائی دینی

است و از دوستان پژوهشگر دعوت میکنیم، چکیده تحقیق خود را تا ١۵ اکتبر ٢٠١٨ به ایمیل ما ارسال کنید.

هزینه سمینار برای سه روز با غذا ٩٠ ایورو هست. لطفا این مبلغ را به حساب زیر واریز کنید و اسم شهر خود را نیز در ورقه بانکی درج کنید.

Postbank Kontonummer: 0802162122

IBAN: DE 49 1001 0010 0802 1621 22

Empfänger: Mahnoush Faryabi

Verwendungszweck: Frauen Seminar Berlin 2019

ایمیل ما:

siminar2019berlin@yahoo.com

آدرس سمینار:

Jugendherberge Berlin - Am Wannsee

Badeweg 1,

14129 Berlin

کمیته برگزار کننده سمینار ٢٠١٩ در شهر برلین

سپتامبر ٢٠١٨

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0