صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > در باره ما و از ما > پیام سپاس به سمیه سوامیناتان

نسخه قابل چاپ


پیام سپاس به سمیه سوامیناتان

گروه کاری نه به حجاب

دو شنبه 18 ژوئن 2018

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [Deutsch] [English] [فارسى]


خانم سمیه سوامیناتان عزیز

با خبر شدیم که شما در اعتراض به قانون حجاب اجباری رژیم حاکم در ایران از شرکت در مسابقات شطرنج کشورهای آسیا در شهر همدان خودداری کرده اید.

این خبر ما و میلیون ها زن و کودک در ایران را به وجد آورد.

شما با تحریم این مسابقات و طرح علنی اعتراض تان به حجاب اجباری در ایران موج دیگری به مقاومت زنان بخشیدید و مفهوم همبستگی جهانی زنان را زنده کردید.

باشد که دیگر ورزشکاران، هنرمندان و سیاستمداران نیز از شما بیاموزند و تصویری چنین زیبا در جنبش زنان در ایران و جهان به جا بگذارند.

ما همکاران "گروه کاری نه به حجاب" دست شما را می فشاریم و ازاین همدلی راستین شما قدردانی می کنیم.

گروه کاری نه به حجاب 17.06.2018

شبکه همبستگی با مبارزات زنان در ایران

contra.hijab@gmail.com

iran.women.solidarity@googlemail.com

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0