صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > اخبار و گزارشات > گردهمایی پشتیبانی از خیزش اعتراضی ۹۶ در نیویورک

نسخه قابل چاپ


گردهمایی پشتیبانی از خیزش اعتراضی ۹۶ در نیویورک

جمعه 12 ژانويه 2018


هموطنان معترض داخل ایران

ما بخشی از ساکنان نیویورک برای پشتیبانی از خیزش به حق شما روز شنبه ۱۳ ژانویه در یونیون اسکور ساعت ۲ تا ۴ گردهم خواهیم آمد تا صدای شما برای «نه به جمهوری اسلامی و آری به سکولار دمکراسی باشیم. اغتشاش خواندن حرکت شما از سوی اصلاح طلبان و جناح های دیگر حکومت ذره ای از اعتراض بر فقر و بی عدالتی نخواهد کاست. ما بخوبی از رنج شما در طول تقریبا ۴ دهه از سرکوب، چپاول ثروت ملی، تبعیض علیه زنان، اقلیت ها، فشار بر کارگران، معلمان و دانشجویان آگاهیم و از خیزش شما برای تغییر وضع موجود حمایت می کنیم.

۱- ما خواستار آزادی در کلیه عرصه ها از جمله رسانه ها، اینترنت، پوشش، تجمعات و تشکلات مستقل هستیم.

۲- آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی از جمله دستگیرشدگان جنبش ۹۶

۳- ما خواهان به رسمیت شناختن حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و پرداخت فوری حقوق عقب افتاده همه کارگران و کارمندان هستیم.

در این تجمع به ترتیب حروف الفبا: دکتر شاهرخ احکامی، نیکی پارسا، شاهین صادق زاده میلانی، مسیح علی نژاد، دکتر منصور فرهنگ، دکتر رضا قریشی، مهرانگیز کار، شیرین نشاط و هرمز هوشمند سخنرانی خواهند کرد.

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران

۱۰ ژانویه ۱۹۱۸

ایمیل برای تماس:

kparsa@optonline.net

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0