صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > اخبار و گزارشات > نامه‌ی سوم کمیته برگزاری سمینار سراسری زنان

نسخه قابل چاپ


نامه‌ی سوم کمیته برگزاری سمینار سراسری زنان

هانوفر- ٩ تا ١١ فوریه ۲۰۱۸

سه شنبه 12 دسامبر 2017

نامه‌ی سوم

سمينار سراسری سالانه¬ی تشکل¬های زنان و زنان دگر و هم جنس¬گرای ايرانی در آلمان ـ هانوفر ٢۰١٨

٩ تا ١١ فوریه

اشکال مبارزه¬ی زنان با «سکسیسم، راسیسم و بنیادگرایی»

ایمیل تماس: hamayeshe.zanan@web.de

آدرس پستی: Frauen Tribunal e.V.; Zur Bettfedernfabrik 3;30451 Hannover

محل برگزاری سمینار: Jugendherberge, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 1

برگزارکننده‌گان: همایش زنان ایرانی و زنان ایرانی کارگاه ایرانیان- لاروزا با پشتی‌بانی مالی «لوتو اشتیفتونگ» و «اوم‌فرتایلن اشتیفتونگ»

دوستان عزیز،

برنامه‌ی سمینار و اطلاعات لازم برای ثبت‌نام را به این وسیله به اطلاعتان می‌رسانیم:


جمعه ۹ فوریه ۲۰١۸

۰۰,١٤ نام¬نویسی و تقسیم اتاقها

۰۰,١٨ شام

۰۰,١٩ خوش¬آمد¬گویی و گشایش سمینار

٣۰,١٩ هویت، « تحمیل یا انتخاب؟» دخالت گری زنان مهاجر در مبارزه علیه سکسیسم، راسیسم و بنیادگرایی

- منیره کاظمی

١۵, ٢٠ پرسش و پاسخ

+++++

شنبه ١٠ فوریه ۲۰١۸

07,00 صبحانه

08,00 نام¬نویسی

09,00 بعد اعلام می‌شود

- پرستو فروهر

09,45 پرسش و پاسخ

10,00 استراحت

10,30 جنگ, کسب و کاری سودآور با مرگ

- فریده رضوی و مهوش صالحی

11,30 پرسش و پاسخ

12,00 ناهار

14,30 گروه‌های کاری

16,00 تنفس

16,30 ادامه‌ی گروه کاری و ارایه‌ی نتیجه‌ی گروه‌های کاری در 7 دقیقه

توضیح: در برنامه 3 گروه کاری برای سه موضوع سخن‌رانان در نظر گرفته شده بود. دوستان سعیده سعادت و الهه صدر پس از بسته شدن برنامه گروه کار چهارمی پیش‌نهاد دادند با موضوع: «دلایل رشد فوندامنتالیسم در چند دهه‌ی اخیر و شیوه‌ی برخورد با آن از منظر زن منتقد ایرانی». متاسفانه نتوانستیم برای این گروه کاری اطاق چهارمی در نظر بگیریم. امیدواریم بتوانیم در روزهای سمینار جای مناسب برای این گروه کار تدارک ببینیم.

18,00 شام

۲۰,۰۰ برنامه هنری

یوحانا اودرت (سنتور)، ناتورزه (رقص) و بعد جشن زنان

+++++

یک‌شنبه ١١ فوریه ۲۰١۸

07,00 صبحانه

08,00 نام¬نویسی

۰,٩ تن و بنیاد گرایی در شعر زنان افغانستانی

- زهرا سوراسرافیل

09,45 پرسش و پاسخ و بحث

١۵,١١ پیش‌نهادات و انتقادات

0۰,١۲ ناهار و به امید دیدار در سمینار بعدی

+++++

هزینهی شرکت در سمینار

روز چمعه ١۵ یورو

روز شنبه ٣۰ یورو

روز یکشنبه ١۵ یورو

سه روز بدون محل خواب ۶۰ یورو

سه روز با محل خواب ١٠٠ یورو

آخرین مهلت ثبت نام با محل خواب ۲۰ دسامبر

Frauen Tribunal e.V.

IBAN: DF31 2519 0001 8258 6772 00

BIC:VOHADE2HXXX

Verwendungszweck:

Frauenseminar Hannover 2013

Bahn: Vom Hbf. U-Bahn Linien 3 und 7

Richtung: Wettbergen,

Haltstelle: Fischerhof / Fachhochschule

(Über Lodemannweg, Lodemannbrücke und Ferdinand-Wilhelm-Frick-Weg

هانوفر 10 دسامبر 2017

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0