صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > گردهمایی، فراخوان > چهارمین نامه

نسخه قابل چاپ


سمینار سالانه تشکل های مستقل زنان و زنان دگر و همجنسگرای ایرانی در آلمان

چهارمین نامه

تاثیر رشد بنیادگرائی بر وضعیت زنان و نقش جنبش زنان

سه شنبه 24 نوامبر 2015


همراهان سمینار سراسری سالانه تشکلهای مستقل زنان و زنان دگر همجنسگرای ایرانی در آلمان

روز جمعه 29 ژانویه 2016 برای چهلمین بار به دیدار هم می آییم. می آییم تا دیدار تازه کنیم، تا یافته های تازه مان را بایکدیگر تقسیم کنیم، تا تازه ها را بیابیم.می آییم تا پرسش های پیش آمده را طرح کنیم، خود را نقد کنیم، افکارمان را در برابر جمع قراردهیم، خود را از بیرون خود بنگریم، به تامل بنشینیم.می آییم تا با چهره های جدید آشنا شویم، تا به دوستان قدیم یادآور شویم که چقدر دوستشان داریم، تا یاد آنان که دیگر در میانمان نیستند را با جمع قسمت کنیم. می آییم با سبدهایی پر از یادها و خاطره ها.

جمعه شب، شب چهلمین سمینار، شب بزرگداشت استقلال جنبش زنان ایران است. میزگرد شب جمعه با نام "یادها و خاطره ها" به این مهم اختصاص دارد، برای پراکندن گلهایی که در سبدهای خود دارید و یا شاید خارهایی که دست را خراش داده و یا دل را.

کمیته تدارک برگزاری چهلمین سمینار از تک تک شما همراهان سمینار تقاضا می کند برای هر چه غنی تر کردن این بخش از سمینار با ما تماس بگیرید.

مهم: دوستان عزیز هزینه ثبت نام برای سمینار ازتاریخ 20 دسامبر مبلغ110 یورو خواهد بود.

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0